Patron Type Count


Patron Type Patron Type ID
ILL ILL
LPU&MPU LPU
Pelajar (Asasi) MAT
Pelajar (Diploma) dip
Pelajar (NIEEd) MEBM-NIEEd
Pelajar (Pasca Siswazah) PG
Pelajar (Sarjana Muda) AS
Professor Pelawat profadj
Pustakawan PS
Staf ALK AT
Staf Akademik (Sambilan) SA
Staf Akademik (Sementara / Tutor) TU
Staf Akademik (Tetap) AL
Staf Bukan Akademik P&P AA
Staf Bukan Akademik Pelaksana BA
TIDAK AKTIF (TAMAT/BERHENTI) NA
Test User test_user

Patron Type Total
ILL 14
LPU&MPU 3
Pelajar (Asasi) 2127
Pelajar (Diploma) 329
Pelajar (NIEEd) 487
Pelajar (Pasca Siswazah) 173
Pelajar (Sarjana Muda) 1372
Professor Pelawat 1
Pustakawan 10
Staf ALK 60
Staf Akademik (Sambilan) 18
Staf Akademik (Sementara / Tutor) 28
Staf Akademik (Tetap) 386
Staf Bukan Akademik P&P 207
Staf Bukan Akademik Pelaksana 285
TIDAK AKTIF (TAMAT/BERHENTI) 8004
  ----------
sum 13504